ALLAH’IN İKRAMI

Tarikatımız sohbet üzerine kaimdir. Hayır cemiyettedir. Bu, iyi insanların ce...

NE İÇİN YARATILDIK?

Allah bu meclisleri daim etsin inşallah. Bu dünyada yapacağımız şey nedir? &C...

SADECE ALLAH İLE OL

Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir inşallah. Sohbet bildiğimiz şeyle...

MÜFLİS İNSAN KİMDİR?

Tarikatımız sohbetle kaimdir. Hayır cemiyetledir. Peygamber Efendimiz “İflas...

ALİMİM DEMEK YETMEZ

Sohbetimiz ve cemiyetimiz hayır olsun inşallah. Dua yaparken de nasihat gibi oluyo...

KİBİR EN BÜYÜK BELADIR

Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir. Tarikat imamımız İmam Nakşibendi...

NEFİS EJDERHA GİBİDİR

Şeyh Efendi’nin selamları var. Soranlara hep selam söyle diyordu. Orada...

DİN NASİHATTİR

“Ed-dinu nasiha” diyor. Din, nasihattir. Yani dinin özeti nasihat...