VAHABİLİK HAKKINDA 1

“Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn” (Al-i İmran Sûresi-139) Allah Azze ve Celle söylüyor: “Üzülmeyin!” Yani kendinizi sıkmayın. “Mü’min olursanız üstün olan sizlersiniz.” Allah(c.c.) Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hitap etti ama Kur’an herkesedir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) en büyük müjdesi Kur’an-ı Azimüşşan’dır. Kur’an Allah’ın kelamıdır. Kıyamete kadar herkese hükmü vardır. Kur’an-ı Azimüşşan’da herkes için nasihatler vardır ve bütün faydalar ondadır. Hem nasihattır hem şifadır.