ALLAH’IN EMİRLERİ BELLİDİR

Bu zamanın Müslümanları şekle ehemmiyet veriyor, hakikati fazla umursamıyor. Şekli de aklında ne varsa doğru odur diye düşünüyor; başka şeyler, onun aklında olmayan şeyler yanlıştır diye düşünüyor. Hâlbuki İslam’ın gösterdiği yol açıktır, kimsenin kafasına göre tevil olmaz, onunla amel olmaz. Allah nasıl emretmişse ona tâbi olacaksınız. Ona tâbi olup, Allah’ın emrine itaat edeceksiniz.