211 - Okumuş kimsenin inkarı affedilmez 17.12.1989

Okumuş kimsenin inkarı affedilmEz, Müsbet ilimlerle din ilmi, Her ilmin kaynağı Kuranı Kerim 17.12.1989-Lefkoşa, Tansiyon üzerine 19.12.1989 Lefke, İmam Şarani Şh Abdullah Dağıstani Medinedeki vazifesi 20.12.1989-Lefke